Η Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων

  Τον 9ο αιώνα αναφέρεται για πρώτη φορά ως «Λιτζάς». Με ολοκληρωμένη την ονομασίοα της, δηλαδή ως «Λιτζάς και Αγράφων», τη συναντούμε στα τέλη του 13ου αιώνα κι έτσι διατηρήθηκε ως το 1833, οπότε έπαυσε να υπάρχει. Μέχρι τα μέσα του 15ου αιώνα φαίνεται ότι είχε έδρα κατά διαστήματα τη Ρεντίνα, το Σμόκοβο, τα Άγραφα, την Επισκοπή Αγραίων και ίσως το Φουρνά και τον Κλειτσό. Από τον 16ο αιώνα κι έπειτα φαίνεται ότι μόνιμη έδρα της ήταν το Καρπενήσι.

0 σχόλια: