«Ο φόρος των κουκουλιών», στην Τουρκοκρατία


      Το μετάξι, προϊόν εξαιρετικό, σπάνιο και πανάκριβο, ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων είδος πολυτελείας και φορολογούνταν ακόμη και η παραγωγή των κουκουλιών.  Στα χωριά, ο υπολογισμός του φόρου γίνονταν με βάση τον αριθμό των
Μουριών και των κουκουλιών. Την φορολογική αυτή τακτική, ακολούθησαν  και οι Τούρκοι στην Τουρκοκρατία.
      Από τα στοιχεία μιας απογραφής, που πραγματοποίησαν οι Τούρκοι το 1454-1455,  στο  Βιλαέτι  των   Αγράφων,  προκύπτει,  ότι   τα    κουκούλια
(μεταξοσκώληκες) θεωρούνταν εμπορεύσιμα προϊόντα και φορολογήσιμο είδος. Έτσι, οι Τούρκοι επέβαλαν στους κατοίκους του Κλειτσού ετήσιο φόρο κουκουλιών,  συνολικού χρηματικού ποσού 15 άσπρων.
Φόρος χωριών του Βιλαέτι  των Αγράφων 1454-1455
(Απόκομμα από την Εφημερίδα "Ο ΚΛΕΙΤΣΟΣ")


0 σχόλια: