ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

  • ΦΕΚ 40Α / 14-03-1927                                                                                                Αναγνώριση του συνοικισμού Κορίτσα της κοινότητας Κλειτσού του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε κοινότητα Κορίτσης και έδρα τον ομώνυμο συνοικισμό.
  • ΦΕΚ 180Β / 18-09-1951                                                                                                 Μεταφορά της έδρας της κοινότητας Κορίτσης του Νομού Ευρυτανίας από το συνοικισμό Κορίτσα στο συνοικισμό Μεσοχώριον του ίδιου Νομού
  • ΦΕΚ 178Α / 13-09-1966                                                                                              Αναγνώριση του συνοικισμού Κλειστόν τέως Κορίτσα της κοινότητας Κλειστού του Νομού Ευρυτανίας σε κοινότητα Κορίτσας με έδρα το συνοικισμό Κλειστόν τέως Κορίτσα

0 σχόλια: