ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΛΕΙΤΣΟΥ!!!Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορίτσα από την κοινότητα Κλειστού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στην κοινότητα
Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στην κοινότητα


Ο οικισμός Κλειστόν της κοινότητας καταργείται.

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Ο οικισμός Μεσοχώριον προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτσης
Μεταφέρεται η έδρα της κοινότητας από τον οικισμό Κορίτσα στον οικισμό Μεσοχώριον

Ο οικισμός Κορίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειστόν
Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειστού

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειστού

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορίτσας

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα Κορίτσας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φουρνάς
Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φουρνάς
Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φουρνάς
Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φουρνάς
Η κοινότητα καταργείται

0 σχόλια: