ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΥΡΝΑΣ!!!


Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φουρνά από το δήμο Κτημενίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Φουρνάς

Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα Κλειστού και προσαρτάται στο δήμο
Ο οικισμός Βράχα αποσπάται από την κοινότητα Βράχας και προσαρτάται στο δήμο

To Τοπικό Διαμέρισμα Κλειστού του δήμου μετονομάζεται σε Κλειτσού

Ο οικισμός Μεσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου
Ο οικισμός Φουρνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου
Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου
Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου
Ο οικισμός Μαυρόλογγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου
Ο οικισμός Βράχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρπενησίου
Ο δήμος καταργείται

0 σχόλια: