ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΟΧΛΙΑΣ!!!


Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόχλια ή Χόχλια από το δήμο Κτημενίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Το όνομα του οικισμού Κόχλια ή Χόχλια της κοινότητας διορθώνεται σε Χόχλια
Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χόχλιας

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόχλιας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλατος

Ο οικισμός Έλατος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χόχλια της κοινότητας

Ο οικισμός Χόχλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κτημενίων
Η κοινότητα καταργείται

0 σχόλια: