ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ!!!

       Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε, στις 28/12/2012, ότι ο Μόνιμος Πληθυσμός της χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ανήλθε, σε 10.815.197 άτομα. Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
       Η Δημοτική Ενότητα Φουρνάς, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα συγκεντρώνει 625 μόνιμους κατοίκους.

       Η Τοπική Ενότητα Κλειτσού, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα συγκεντρώνει 229 μόνιμους κατοίκους.
       Η Τοπική Ενότητα Φουρνάς, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα συγκεντρώνει 298 μόνιμους κατοίκους.
       Η Τοπική Ενότητα Βράχας, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα συγκεντρώνει 98 μόνιμους κατοίκους.
       Παρακάτω, θα δείτε αναλυτικά τα επίσημα αποτελέσματα για τον πληθυσμό της Ευρυτανίας.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1 σχόλιο: