ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ - ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ

Μια μεγάλη κατολίσθηση πριν αρκετά χρόνια ανάγκασε τους κατοίκους του παλιού Μικρού χωριού να μετοικίσουν λίγο χαμηλότερα και να δημιουργήσουν το Νέο Μικρό Χωριό. Για την ιστορία του μας μιλά ο συγγραφέας Χαριτόπουλος. Σήμερα κατοικούνται και οι δύο οικισμοί. Το Νέο Μικρό Χωριό γνωρίζει αξιόλογη τουριστική κίνηση κυρίως τα Σαββατοκύριακα.1 σχόλιο: