Χρήσιμα Τηλέφωνα

• Δημαρχείο : 2237051305 - 2237051636
• Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) : 2237051632 - 2237051633
• Αγροτικό Ιατρείο : 2237051219
• Ταχυδρομείο - Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο : 2237051232
• Αστυνομικό Τμήμα : 2237051222
• Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας : 2237051199
• Δασαρχείο : 2237051233 - 2237051540
• Γυμνάσιο Φουρνά : 2237051209
• Δημοτικό Σχολείο : 2237051210
• Ξενώνας Φουρνά : 22370 51600 και 6988616561
• Νηπιαγωγείο : 2237051382

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 Δήμος Καρπενησίου: 2237021012 
• Γραφείο Τουρισμού Δήμου Καρπενησίου:  2237021016 
• Κ.Ε.Π. Καρπενησίου:  2237021037 
• Νομαρχία Ευρυτανίας:  2237080209 
• Χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου: 2237023506, 22002, 
   21112 
• ΚΤΕΛ Καρπενησίου (Καρπενήσι):  2237080013 
• ΚΤΕΛ Καρπενησίου (Αθήνα):  2108318991
• ΤΑΧΙ Καρπενησίου:  22370 22 100, 22 666
• Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου: 2237080680,  80681,  
   80682 
• Φαρμακεία Καρπενησίου:  2237080380 
• Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησίου:  2237023666,  25100 
• Δασαρχείο Καρπενησίου:  2237022946,  80006
• Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου:  2237022199 
• Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγγίστας:  2237095381 
• Μητρόπολη Καρπενησίου:  2237022191,  22993 
• Ιερά Μονή Προυσού:  2237080726, 91226 
• Ιερά Μονή Τατάρνας:  2237095400


0 σχόλια: