ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΛΕΙΤΣΟΥ

ΚΛΕΙΤΣΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1879 1202
1907 1129
1928 308
1940 1489
1951 1080
1961 1044
1971 776
1981 599

2 σχόλια: