1η Απογραφή 1834

Κάτοικοι Οικογένειες
Κτημενίων 2075 450
Κτημένη (Φουρνάς) 790 160
Κόχλια 80 19
Αραχωβίτσα 83 19
Έλοβα 64 14
Αγία Τριάς 166 38
Κλειτσός 510 110
Δομιανοί 132 31

0 σχόλια: