Αδερφοί Ζώτοι - Λογοθέτες

 Ανήκαν σε πλούσια και επιφανή οικογένεια από τη Φουρνά. Ο γενάρχης τους είχε αναγνωρισθεί λογοθέτης (πρόεδρος των προεστών της περιφέρειας) και ο τίτλος αυτός αναγνωρίσθηκε κι από την Πόλη στο Γιώργο Ζώτο, που είχε και το παρώνυμο: Γκαβοστέργιος. Αυτός έμενε στη Φουρνά αλλά συνεργαζόταν με τον αδερφό του Λογοθέτη που είχε εμπορικές επιχειρήσεις στην Πόλη. Είχαν μεγάλη περιουσία κινητή κι ακίνητη. Χιλιάδες γιδοπρόβατα κι άλλα ζώα, κτήματα στην Ευρυτανία και τη
Θεσσαλία και μεγάλα σπίτια στη Φουρνά. Όλη τους αυτή την περιουσία τη θυσίασαν για χάρη του εθνικού αγώνα. Οι Ζώτοι ήταν μυημένοι στη Φιλική Εταιρία και συντηρούσαν με δικά τους χρήματα ομάδες κλέφτικες στη γύρω περιοχή. Όταν άρχισε η Επανάσταση, ο τουρκολάτρης κοτσάμπασης της Ρεντίνας Τσολάκογλου κάλεσε τάχα για σύσκεψη στο σπίτι του το Γιώργο Ζώτο ή Γκαβοστέργιο και το Ρεντινιώτη Κώστα Ζαχαρόπουλο μυημένον κι αυτόν φιλικό και με ύπουλο τρόπο τους παρέδωσε στο στρατό του Χουρσίτ που τους απαγχόνισε στα Γιάννενα. Ο Ζώτος Λογοθέτης, γυρίζοντας από την Πόλη, βρήκε διαλυμένη την περιουσία τους αλλά συνέχισε με θέρμη την επαναστατική του δράση, καθώς πιστοποιείται από επίσημα έγγραφα. Ο Λογοθέτης Ζώτος χρημάτισε μέλος της Γερουσίας της Δυτ. Στερεάς και του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου. Μετά την εκτέλεση του Γ. Ζώτου, το αξίωμα του κοτσάμπαση της Φουρνας ανέλαβε ο Γιαννάκης Κωσταρόογλου. Ο γιος του Κωστάκης έγινε αργότερα δήμαρχος Κτημενίων (Φουρνά).

0 σχόλια: