Ραγκαίοι

Φώτης Κόντογλου, Κλέφτες και Αρματολοί, 1948
 Οικογένεια οπλαρχηγών από τη Βράχα της Ευρυτανίας. Ο Γιάννης Ράγκος που γεννήθηκε το 1790, έδρασε σαν οπλαρχηγός στο Βάλτο. Χρημάτισε γραμματικός του Βέλη Γκέκα και τραυματίσθηκε από τον Κατσαντώνη κατά τη φονική μάχη του Προσηλιάκου στο πρόσωπο. Γι' αυτό τον έλεγαν "Στραβοτσιάουλο". Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία και στάλθηκε πληρεξούσιος στην Εθνική Συνέλευση του Άστρους (1823). Αγωνίσθηκε κατά του Ιμπραήμ και διορίσθηκε γενικός αρχηγός της Ανατ. Στερεάς Ελλάδας. Στη διαμάχη του Μαυροκορδάτου με τον Καραϊσκάκη συνέπραξε στην καταδίωξη του άρρωστου ήρωα με τους Τούρκους στην περιοχή των Αγράφων και στη μάχη του μοναστηριού της Βράχας. Ο Κωνσταντίνος Ράγκος ήταν επίσης οπλαρχηγός των Αγράφων.

0 σχόλια: